• Αρχή
  • Εισδοχή Φοιτητών
  • Αίτηση Εισδοχής

Αίτηση Εισδοχής

Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 23 Αυγούστου.

Για τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας www.moec.gov.cy του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας. Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες δικαιούνται να αιτηθούν τόσο για φοιτητική χορηγία όσο και για το φοιτητικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει επίδομα σίτισης, επίδομα στέγης, επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και επίδομα αγοράς ή συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών για τα οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο:

Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία
Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ηλ/μηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία
Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί
Μαγειρικές Τέχνες
Τέχνες Εστίασης

Είσοδος (κινητές συσκευές)