• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Α/Α Θέση Ονοματεπώνυμο
1 Γενικός Διευθυντής Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης
2 Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας Παντελής Ζαχαροπλάστης
3 Λειτουργός Συντονισμού και Ελέγχου Κυριάκος Κυριάκου
4 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Μιχάλης Σπανός
5 Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Π.Σ. Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά Λίνα Έλληνα
6 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία Ανδρέας Ελευθερίου
7 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Νίκος Παλιός
8 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
9 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία Σοφοκλής Σοφοκλέους
10 Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Χριστιάνα Παρπούνα
11 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί Θεόδωρος Αναστασιάδης
12 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
Λευκωσία
1 Επαρχιακός Διευθυντής Ιωάννης Κάτσιης
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Ανδρέας Βασιλείου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία Ανδρέας Ελευθερίου
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Μιχάλης Διόλας
5 Τοπική Συντονίστρια Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Χριστιάνα Παρπούνα
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιομηχανικοί και Οικιακοί Αυτοματισμοί Θεόδωρος Αναστασιάδης
Λεμεσός
1 Επαρχιακός Διευθυντής Κώστας Σχοινής
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Αντώνης Πιερίδης
3 Τοπική Συντονίστρια Π.Σ. Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών - Ναυτιλιακά Λίνα Έλληνα
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Ανδρέας Σάββα
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Μιχάλης Σπανός
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρομηχανολογικές – Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία Χρήστος Γρηγορίου
7 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες
Λάρνακα
1 Επαρχιακός Διευθυντής Αλέξης Κωστέας
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Μιχάλης Μιχαηλίδης
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Νίκος Παλιός
4 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Τεχνολογία CNC - Ξυλουργική Βιομηχανία Ανδρέας Πάλος
5 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
Πάφος
1 Επαρχιακός Διευθυντής Δημήτρης Κωνσταντίνου Σφικτός
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Λούκας Σολωμού
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Μιχάλης Ταλιαδώρος
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Μυριάνθης Γιουκκάς

Είσοδος (κινητές συσκευές)