• Αρχή
  • Εισδοχή Σπουδαστών
  • Κριτήρια και Αιτήσεις Εισδοχής

Κριτήρια και Αιτήσεις Εισδοχής

⮞ Άρχισε η υποβολή αιτήσεων εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025! Οι αιτήσεις εισδοχής μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Δευτέρα, 17 Ιουνίου 2024 μέχρι και την Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Για τα κριτήρια εισδοχής και τη διαδικασία υποβολής αίτησης πατήστε εδώ.

Φοιτητική χορηγία και φοιτητικό πακέτο
Οι σπουδαστές/σπουδάστριες δικαιούνται να αιτηθούν τόσο για φοιτητική χορηγία όσο και για το φοιτητικό πακέτο το οποίο περιλαμβάνει επίδομα σίτισης, επίδομα στέγης, επίδομα αγοράς πανεπιστημιακών βιβλίων και επίδομα αγοράς ή συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα λειτουργήσουν τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών για τα οποία μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας το αντίστοιχο εικονίδιο:

Σχεδιασμός και Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία
Γαλακτοκομία - Τυροκομία
Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών
Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές
Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες
Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική
Μηχανική Αυτοκινήτου
Μαγειρικές Τέχνες
Τέχνες Εστίασης
Τεχνικός Βιομηχανίας
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί
Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων

Είσοδος (κινητές συσκευές)