• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Διοικητικό Προσωπικό

Διοικητικό Προσωπικό

Α/Α Θέση Ονοματεπώνυμο
1 Γενικός Διευθυντής Δρ. Ηλίας Μαρκάτζιης
2 Λειτουργός Διασφάλισης Ποιότητας Παντελής Ζαχαροπλάστης
3 Λειτουργός Συντονισμού και Ελέγχου Κυριάκος Κυριάκου
4 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Μιχάλης Σπανός
5 Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Π.Σ. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές Λίνα Έλληνα
6 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  Ανδρέας Ελευθερίου
7 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Νίκος Παλιός
8 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
9 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Σχεδιασμός και Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία Σοφοκλής Σοφοκλέους
10 Ακαδημαϊκή Συντονίστρια Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Χριστιάνα Παρπούνα
11 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί Θεόδωρος Αναστασιάδης
12 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
13 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Τέχνες Εστίασης Δρ. Μιχάλης Αναστασίου
14 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Μηχανική Αυτοκινήτου Άνθιμος Παπαπερικλέους
15 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Τεχνικός Βιομηχανίας Πέτρος Αθανασιάδης
16 Ακαδημαϊκός Συντονιστής Π.Σ. Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων Ανδρέας Ρόους
Λευκωσία
1 Επαρχιακός Διευθυντής Ιωάννης Κάτσιης
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Ανδρέας Βασιλείου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  Ανδρέας Ελευθερίου
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Μιχάλης Διόλας
5 Τοπική Συντονίστρια Π.Σ. Γαλακτοκομία - Τυροκομία Χριστιάνα Παρπούνα
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί Θεόδωρος Αναστασιάδης
7 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Κωνσταντίνος Πετεβίνος
8 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μηχανική Αυτοκινήτου Παναγιώτης Λουλλής
9 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Νίκος Παλιός
10 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Τεχνικός Βιομηχανίας Πέτρος Αθανασιάδης
11 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Εργοδηγός Δομικών και Τεχνικών Έργων Ανδρέας Ρόους
Λεμεσός (Γ' ΤΕΣΕΚ)
1 Επαρχιακός Διευθυντής Ανδρέας Κλεάνθους
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Δημήτρης Κούκλου
3 Τοπική Συντονίστρια Π.Σ. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ναυτιλιακές Σπουδές Λίνα Έλληνα
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Ανδρέας Σάββα
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Μιχάλης Σπανός
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Μάριος Σαζός
Λεμεσός (ΑΙΤΕ)
1 Επαρχιακός Διευθυντής Ανδρέας Κλεάνθους
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Αντώνης Πιερίδης
3 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Κυριάκος Κουλουμής
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις  Στέλιος Γεωργίου
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Γλαύκος Καμιναράς
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί Μάριος Αναστασίου
7 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Σχεδιασμός και Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία Γιώργος Πέτρου
8 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Τέχνες Εστίασης Λεωνίδας Ιωάννου
Λάρνακα
1 Επαρχιακός Διευθυντής Αλέξης Κωστέας
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Μιχάλης Μιχαηλίδης
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Δρ. Μιχάλης Χρυσοστόμου
4 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Σχεδιασμός και Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία Ανδρέας Πάλος
5 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Γιώργος Γεωργίου
6 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Φώτης Ανδρέου
7 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Τέχνες Εστίασης Γιώργος Φιλίππου
8 Τοπικός Συντονιστής  Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Κώστας Γέριμος
Πάφος
1 Επαρχιακός Διευθυντής Γιαννάκης Νικολάου
2 Βοηθός Επαρχιακός Διευθυντής Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου
3 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Λούκας Σολωμού
4 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Αρτοποιία - Ζαχαροπλαστική Μιχάλης Ταλιαδώρος
5 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών Μυριάνθης Γιουκκάς
6 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Μαγειρικές Τέχνες Μιχάλης Ταλιαδώρος
7 Τοπικός Συντονιστής Π.Σ. Ψυκτικές και Κλιματιστικές Εγκαταστάσεις Μιχάλης Κούντουρος

Είσοδος (κινητές συσκευές)