• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • ELEC - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμοί

ELEC - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Σκοπός του προγράμματος είναι να καταστήσει τον/την σπουδαστή/-ρια ικανό/-ή να εκτελεί εργασίες που σχετίζονται με την υλοποίηση Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών, από τη σχεδίασή τους μέχρι την παράδοση στον πελάτη και την υποστήριξη της λειτουργίας τους, καθώς και εργασίες που σχετίζονται με τη διάγνωση, τον έλεγχο και την επιδιόρθωση βλαβών στις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις και Αυτοματισμούς. Ο/Η σπουδαστής/-τρια θα είναι σε θέση να επιτύχει τα πιο πάνω εφαρμόζοντας τους κανονισμούς ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων, του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις τεχνικές οδηγίες του μελετητή και των κατασκευαστικών υλικών και εξαρτημάτων και χρησιμοποιώντας με ορθολογικό τρόπο τα εργαλεία, τις συσκευές και τα όργανα ελέγχου.


Είσοδος (κινητές συσκευές)