• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • CNC - Σχεδιασμός και Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία

CNC - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Η κατασκευαστική τεχνολογία εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις, τόσο στην ποιότητα των κατασκευών όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η αυτοματοποίηση της παραγωγής μέσα από τη αξιοποίηση των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων εργαλειομηχανών CNC, έχει δημιουργήσει μια νέα εικόνα για το σύγχρονο χώρο εργασίας.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Τεχνολογία CNC – Ξυλουργική Βιομηχανία προετοιμάζει τους/τις σπουδαστές/-ριες για σταδιοδρομία τόσο στον τομέα της Ξυλουργικής Βιομηχανίας όσο και σε άλλες βιομηχανίες παραγωγής, οι οποίες εξειδικεύονται στις ηλεκτρονικά ελεγχόμενες εργαλειομηχανές CNC.

Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ένα συνδυασμό θεωρίας και πράξης, ο οποίος απαιτείται για την επιτυχή απασχόληση τόσο στη Ξυλουργική Βιομηχανία όσο και σε άλλες συναφείς βιομηχανίες.

Είσοδος (κινητές συσκευές)