• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • REST - Τέχνες Εστίασης

REST - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι μέσα από την εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν από την τάξη, την πρακτική κατάρτισης από τα εργαστηριακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα αναπτύξουν την ικανότητα να εφαρμόζουν καλές πρακτικές εργασίας στη λειτουργία των εστιατορίων και μπαρ κατά την παράθεση τροφίμων και ποτών. Επίσης, οι απόφοιτοι θα κατέχουν τεχνικές γνώσεις στη γευσιγνωσία και τη σύζευξη κρασιού και φαγητών, βασικές δεξιότητες μπαρίστα, καθώς επίσης στη παραγωγή και παράθεση αλκοολούχων και μη ποτών. Τέλος, οι σπουδαστές/τριες θα διαχειρίζονται το εστιατόριο και τις διαπροσωπικές σχέσεις με τρόπο που βελτιώνουν τη διαδικασία εξυπηρέτησης των πελατών. Υιοθετώντας υψηλές προδιαγραφές ποιότητας θα μπορούν ταυτόχρονα να αναπροσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών, ακολουθώντας την εθιμοτυπία της φιλοξενίας. Οι απόφοιτοι θα μπορούν να εργοδοτηθούν σε βασικές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ.



Είσοδος (κινητές συσκευές)