• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • DAIRY - Γαλακτοκομία - Τυροκομία

DAIRY - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Ο κλάδος της Γαλακτοκομίας και Τυροκομίας εξελίσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια και έχει επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις, τόσο στην ποιότητα των τυροκομικών προϊόντων όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας. Έχουν δημιουργηθεί μικρές μονάδες παραγωγής / βιοτεχνίες με εξαιρετικά ποιοτικά αλλά και δημιουργικά προϊόντα, τα οποία παράγονται με παραδοσιακές διαδικασίες και τρόπους παρασκευής. Στη Γαλακτοκομική και Τυροκομική βιομηχανία η αυτοματοποίηση της παραγωγής, μέσα από την αξιοποίηση των ηλεκτρονικά ελεγχόμενων μηχανημάτων, έχει δημιουργήσει μια νέα εικόνα για το σύγχρονο χώρο εργασίας.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Γαλακτοκομία -Τυροκομία προετοιμάζει τους/τις σπουδαστές/-ριες για σταδιοδρομία τόσο στον τομέα της Γαλακτοκομικής και Τυροκομικής Βιομηχανίας όσο και σε άλλες βιοτεχνίες παραγωγής, οι οποίες εξειδικεύονται στην παραγωγή διαφόρων ειδών τυριού. Το Πρόγραμμα δίνει έμφαση σε ένα συνδυασμό θεωρίας και πράξης που απαιτείται για την επιτυχή απασχόληση, τόσο στην Τυροκομική Βιομηχανία όσο και σε άλλες συναφείς βιομηχανίες.

Είσοδος (κινητές συσκευές)