• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • COOK - Μαγειρικές Τέχνες

COOK - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Οι απόφοιτοι του προγράμματος «Μαγειρικές Τέχνες» θα μπορούν να εφαρμόζουν και να αξιοποιούν βασικές τεχνικές ικανότητες, επαγγελματικές δεξιότητες και γνώσεις για να αναλάβουν βασικές θέσεις εργασίας στην κουζίνα. Οι απόφοιτοι μέσα από την εφαρμογή των γνώσεων που θα αποκομίσουν στην τάξη, την πρακτική κατάρτιση από τα εργασιακά μαθήματα και τη βιομηχανική εμπειρία, θα είναι ικανοί να παράγουν και παραθέτουν διάφορα είδη μενού, κρύας ή ζεστής κουζίνας, όπως επίσης βασικά ψωμιά και γλυκά. Επίσης, οι απόφοιτοι θα κατέχουν τις κλασσικές και μοντέρνες μεθόδους και τεχνικές μαγειρέματος και θα γνωρίζουν το γευστικό προφίλ των πελατών. Οι δεξιότητες στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, τις λειτουργίες της κουζίνας και του εστιατορίου και τη φροντίδα των πελατών θα βοηθήσουν τους απόφοιτους να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, κατανοώντας τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών και ακολουθώντας συνάμα καλές πρακτικές στον χώρο εργασίας. Αναμένεται ότι οι απόφοιτοι θα εργοδοτηθούν σε βασικές θέσεις εργασίας σε ξενοδοχεία, εστιατόρια ή άλλες επισιτιστικές επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:
  • Κατέχουν τις απαραίτητες ικανότητες και γνώσεις στη διαχείριση της υγιεινής των τροφίμων και της ασφάλειας στην κουζίνα.
  • Κατέχουν επαγγελματικές και τεχνικές δεξιότητες στις μαγειρικές τέχνες και ορίζουν ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με τη λειτουργία της κουζίνας.
  • Εφαρμόζουν μοντέρνες ή κλασσικές μεθόδους και τεχνικές παραγωγής εδεσμάτων κρύας ή ζεστής κουζίνας.
  • Κατανοούν τη σημαντικότητα του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εδεσματολογίου και της επίδρασής του, τόσο στο κόστος τροφίμων και ποτών, όσο και στην κερδοφορία του εστιατορίου.
  • Αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της τεχνολογίας υλικών, της επιστήμης τροφίμων και της διατροφής στην παραγωγή εδεσμάτων.
  • Παρασκευάζουν κλασσικά ή σύγχρονα εδέσματα για συμπόσια ή ειδικές εκδηλώσεις.
  • Κατέχουν βασικές γνώσεις στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και εστιατορίων.
  • Αφομοιώσουν μια ποιοτική κουλτούρα φιλοξενίας και παραγωγής εδεσμάτων με σκοπό να παράσχουν άριστη εξυπηρέτηση στους πελάτες.

Είσοδος (κινητές συσκευές)