• Αρχή
  • ΜΙΕΕΚ
  • Αίτηση για Εξομοίωση Τίτλου Σπουδών

Αίτηση για Εξομοίωση Τίτλου Σπουδών

Αίτηση αποφοίτου/απόφοιτης της Δημόσιας Σχολής ΜΙΕΕΚ για Εξομοίωση Τίτλου Σπουδών ο οποίος εκδόθηκε πριν την ημερομηνία πιστοποίησης του Προγράμματος Σπουδών από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε

Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ προσφέρει από το 2016 μόνο πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής www.mieek.ac.cy (καθώς και στην ιστοσελίδα του Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε www.dipae.ac.cy ).

Κάθε κάτοχος διπλώματος προγράμματος σπουδών που φαίνεται στις πιο πάνω ιστοσελίδες, ο/η οποίος/-α αποφοίτησε πριν αυτό να έχει πιστοποιηθεί, μπορεί να αιτηθεί για εξομοίωση του τίτλου σπουδών του/της με τη συμπλήρωση της πιο κάτω αίτησης. Η αίτηση θα εξεταστεί από το Συμβούλιο Προγράμματος Σπουδών του συγκεκριμένου προγράμματος και, εφόσον εγκριθεί, ο/η απόφοιτος/-η θα κληθεί να παρακολουθήσει και να αξιολογηθεί επιτυχώς σε μια σειρά μαθημάτων.

Κατά την εξέταση της αίτησης, το Συμβούλιο Προγράμματος Σπουδών θα μελετήσει τους φακέλους του προγράμματος, θα αξιολογήσει τι δεν παρέμεινε το ίδιο (μαθήματα, προσόντα των διδασκόντων/διδασκουσών, εργαστήρια) και θα καταρτίσει μια λίστα με τα απαιτούμενα μαθήματα. Επίσης, ανάλογα με τις διαθέσιμες θέσεις, θα αποφασίσει για το Παράρτημα ΜΙΕΕΚ και την περίοδο που θα γίνει η παρακολούθηση των απαιτούμενων μαθημάτων.

Ο/Η απόφοιτος/-η, εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία τις υποχρεώσεις του/της, θα παραλάβει μια συμπληρωματική κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας (transcript), μια συνολική κατάσταση αναλυτικής βαθμολογίας και το νέο δίπλωμα.

Αίτηση για Εξομοίωση Τίτλου Σπουδών


Είσοδος (κινητές συσκευές)