• Αρχή
  • Προγράμματα Σπουδών
  • NETW - Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών

NETW - Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Περιγραφή / Προφίλ Αποφοίτου/-ης

Με το τέλος του προγράμματος ο/η σπουδαστής/-ρια θα είναι σε θέση:
  • Να σχεδιάζει, να εγκαθιστά, να συντηρεί και να διαχειρίζεται Δίκτυα Υπολογιστών για επαγγελματική και οικιακή χρήση.
  • Να σχεδιάζει, να εγκαθιστά, να συντηρεί και να διαχειρίζεται διαφόρων τύπων ασύρματα δίκτυα LAN.
  • Να συντηρεί και να διαμορφώνει διαφόρων τύπων εξοπλισμούς δικτύων και ασύρματων επικοινωνιών.
  • Να υποστηρίζει τους χρήστες Δικτύων Η/Υ και Επικοινωνιών, τόσο για επαγγελματική όσο και για οικιακή χρήση, επιλύοντας προβλήματα συντήρησης και λειτουργίας.

Είσοδος (κινητές συσκευές)