FOREMAN - Σκοπός Προγράμματος


Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εκπαίδευση στην οργάνωση, στον συντονισμό και στην άσκηση επιστασίας δομικών και τεχνικών έργων. Το πρόγραμμα προσβλέπει να παράσχει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να καταστούν ικανοί οι απόφοιτοι του να εργαστούν ως εργοδηγοί σε εργοτάξια δομικών και τεχνικών έργων, αναλαμβάνοντας τις σοβαρές ευθύνες που απορρέουν από την εν λόγω θέση.

Σε αυτό το πλαίσιο το πρόγραμμα σπουδών είναι οργανωμένο κατά τρόπο ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες διαφόρων γνωστικών αντικειμένων (από το επιστημονικό πεδίο της τοπογραφίας έως αυτά της δομικής μηχανικής, της οικοδομικής και της μηχανολογίας), οι οποίες θα τους καταστήσουν ικανούς να ανταπεξέλθουν στις πολύπλευρες απαιτήσεις και στα ποικίλα καθήκοντα που θα αναλάβουν στο πεδίο άσκησης της εργασίας τους.

Το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υφίσταται σήμερα στην κυπριακή οικοδομική βιομηχανία, το οποίο αφορά στην οξεία έλλειψη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού, που να μπορεί να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ συμβούλων μηχανικών (αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών κ.α.) και τεχνιτών/ εργατών, για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών στα εργοτάξια.

Είσοδος (κινητές συσκευές)